Siirry pääsisältöön
TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                      PÖYTÄKIRJA

NUORISONEUVOSTON KOKOUS
Aika:              2.2.2017 klo 13.00                                                         Paikka: Adapteri Aaltonen Länsiranta 9, 95400 Tornio
Paikalla:
Eetu Miettinen (pj.)  (poistui 13.30)    (palasi 13.58)
Milla Pohjolainen                                                     
Anniina Glader
Noora Lokkinen                                                                      
Miro Keränen   (vpj.)                                                            
Denis Smeds   (poistui 15.17)                                            
Jemina Järvirova                                                                   
Kari Juntura                                                                                             
Miia Mylläri  (siht.)                                                                                     
Jenna Simonen  (poistui 14.45)                                                       
Erkka Multanen                                                                          
Vili-Matias Rajaluoto                                    
Susanna Kinnunen

1.       Kokouksen avaaminen
Eetu Miettinen avasi kokouksen klo 13.17.
2.       Laillisuuden ja Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.       Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4.       Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkka Multanen ja Kari Juntura, sekä varatarkastajiksi Jenna Simonen ja Denis Smeds.
5.       Sivistyslautakunnan nune-edustus
Ehdokkaiksi ilmoittautui:
Anniina Glader, Jemina Järvirova, Milla Pohjolainen, Erkka Multanen, Miro Keränen ja Kari Juntura.
(Tässä vaiheessa Eetu Miettinen poistui ja varapuheenjohtaja Miro Keränen alkoi johtaa kokousta.)
Ensimmäisellä kierroksella äänet jakaantuivat: Jemina Järvirova 3 ääntä, Kari Juntura 3 ääntä, Anniina Glader 3 ääntä, Erkka Multanen 3 ääntä Miro Keränen 2 ääntä ja Milla Pohjolainen 0 ääntä. Seuraavalla kierroksella äänet jakaantuivat: Erkka Multanen 8 ääntä, Kari Juntura 7 ääntä, Anniina Glader 3 ääntä, Jemina Järvirova 5 ääntä. Tämän mukaisesti sivistyslautakunnan nune-edustukseen pääsivät Erkka Multanen sekä Kari Juntura. Varaedustajiksi pääsivät Anniina Glader ja Jemina Järvirova.
6.       Moniammatillisen työryhmän nune-edustus
Ehdokkaana Milla Pohjolainen, Jemina Järvirova, Anniina Glader ja Miro Keränen. Äänet jakaantuivat: Jemina  5 ääntä, Milla  1 ääni, Anniina  2 ääntä ja Miro  4 ääntä. Tämän mukaisesti Moniammatillisen työryhmän nune-edustukseen pääsi Jemina Järvirova ja varajäseneksi Miro Keränen.
7.       Lapin nuorisofoorumin terveiset
Tapahtumaan osaa ottivat Jemina, Erkka ja Eetu. Kokouksessa käsiteltiin VANUPOA- valtakunnallista nuorisopoliittista ohjelmaa. Merkitään tiedoksi.
(Tässä vaiheessa Eetu Miettinen palasi kokoukseen.)
8.       OBS – Open Border of Solidarity
Keskusteltiin esiintyjistä ja vähennettiin esiintyjä ehdokkaita. Puhuttiin myös lavakustannuksista, ja selvisi että nousevat katsomot eivät ole mahdollisia tilanpuutteen vuoksi. Päätettiin palkata Paula Kronqvist KV tes:n mukaisella palkkataulukolla 10 -12 tunnin viikkotyöajalla kuukaudeksi töihin hoitamaan tapahtuman kutsuja ja logistiikkaa. Palkkaus tapahtuu mikäli Euroopan unionin Town twinning -rahoituksesta vastaavasta toimistosta annetaan myönteinen vastaus palkkaamiselle. Tornion nuorisopuoli hoitaa palkkaukseen liittyvät tekniset seikat.
9.       Kunnallisvaalipaneeli
Päätettiin järjestää nunen nimissä kunnallisvaalipaneeli (paikka ja aika ei vielä tiedossa). Valittiin kunnallisvaalityöryhmä johon kuuluu Eetu Miettinen, Erkka Multanen, Kari Juntura, Milla Pohjolainen ja Anniina Glader. Kokous 15.2 klo 15.00  Tornion yhteislyseon lukion tiloissa.
10.Muut asiat
Nunelle päätettiin ostaa nauhuri helpottamaan sihteerin työtä.
11.   Seuraava Kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään somessa.
12.   Kokouksen päättäminen
Eetu Miettinen päätti kokouksen klo 15.40.Puheenjohtaja                                                                                 Sihteeri
Eetu Miettinen                                                                                   Miia Mylläri


Pöytäkirjantarkastajat
Erkka Multanen                                                   Kari Juntura


Varapöytäkirjantarkastajat
Jenna Simonen                                                   Denis SmedsKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tornion nuorisoneuvoston kokous 2.2.2017

TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                      PÖYTÄKIRJA NUORISONEUVOSTON KOKOUS Aika:              2.2.2017 klo 13.00                                                          Paikka: Adapteri Aaltonen Länsiranta 9, 95400 Tornio Paikalla: Eetu Miettinen (pj.)  (poistui 13.30)    (palasi 13.58) Milla Pohjolainen                                                      Anniina Glader Noora Lokkinen                                                                       Miro Keränen   (vpj.)                                                             Denis Smeds   (poistui 15.17)                                             Jemina Järvirova                                                                    Kari Juntura                                                                                              Miia Mylläri  (siht.)                                                                                      Jenn

Muistio palaverista 22.1.2015

TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                     MUISTIO MUISTIO PALAVERISTA Aika              22.1.2015 klo 12.30 Paikka          Tornion yhteislyseon lukio, 3. kerros auditorio, Kauppakatu 29 Läsnä Samuli Juntti Eetu Miettinen Konsta Lepistö Ida Santamäki Miina Santamäki Kia Turunen Sara Pohjanen Mirke Tilja Paula Kronqvist Jan-Mikael Hakomäki (Miku) - Teemu Kiviniemen eräs kaveri olisi halukas liittymään Nunen toimintaan. Kun täydennyksiä tehtiin vaalien jälkeen, hän oli Raumon koulun listassa ensimmäinen jäljelle jäävien listalla, jotka eivät päässeet mukaan. Yksimielisesti hyväksyttiin, että hän pääsee mukaan toimintaan, kun kerran paikkoja on vapaana. Hän saapuu heti klo 14.00 alkavaan yhteiskokoukseen koulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa. - Miku on lähettänyt nuorisotilojen wifi yhteyksiä koskevan kannanoton kaupungin kirjaamoon, mutta aloite, jota kannanotto puolustaa, ei ole menny
TORNION NUORISONEUVOSTO Nuorisoneuvoston toimintaideana on parantaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tutustuttaa nuoret kunnalliseen päätöksentekoon, kannustaa nuor ia ajamaan omia etujaan, estää nuorten passivoitumista sekä saada oman kunnan nuorten ääni kuulumaan kaikkia nuoria koskevissa asioissa. Yhteydenotto: e-mail: nuorisoneuvosto@tornio.fi puheenjohtaja: Eetu Miettinen v.puheenjohtaja: Miro Keränen sihteeri: Miia Mylläri