Siirry pääsisältöön

Toimintasääntö

Tornion nuorisoneuvoston toimintasääntö

1. Yleinen toiminta-ajatus
Nuorisoneuvoston toimintaideana on parantaa nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, tutustuttaa nuoret kunnalliseen päätöksentekoon, kannustaa
nuoria ajamaan omia etujaan, estää nuorten passivoitumista sekä saada oman kunnan
nuorten ääni kuulumaan kaikkia nuoria koskevissa asioissa.

2. Asema
Nuorisoneuvosto on poliittisesti sitoutumaton, Tornion kaupungin nuorisotoimen
alaisuudessa toimiva yhteisö.

3. Kokoonpano
Nuorisoneuvostossa saa olla enintään 25 jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä ei ole varajäseniä.
Jäsenten on oltava kirjoilla tai asuttava Torniossa ja iältään vähintään 7.-luokkalaisia
(12–13-vuotiaita) ja enintään 25-vuotiaita. Uudet jäsenet valitaan vaaleilla vanhojen jäsenten tilalle.
Uudet jäsenet valitaan tilanteen mukaan kouluista (vähintään kaksi jäsentä/koulu) ja
järjestöistä (yksi jäsen/järjestö). Mikäli jäsen ei puoleen vuoteen ole mukana toiminnassa,
häneen ei saada yhteyttä tai hän ilmoittaa toiminnasta luopumisesta, todetaan jäsen
eronneeksi. Kokoukset ovat julkisia kaikille 13–29-vuotiaille nuorille sekä kuntapäättäjille.
Järjestäytymiskokouksessa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.
Aikuistukihenkilöllä (nuorisotoimen edustaja) ei ole ääni- tai päätösvaltaa, vaan hän toimii
neuvonantajana ja asioiden edistäjänä.

4. Vaalit
Vaalit järjestetään kahden vuoden välein Tornion lukiolla, -yläkouluilla,
-ammattiopistoissa ja - ammattikorkeakouluissa sekä Kielikoulussa. Vaaleista
ilmoitetaan myös paikallislehdessä. Mikäli ehdokkaita tulee koulua kohden vain kaksi tai
vähemmän, tulevat ehdokkaat valituiksi ilman vaaleja.

5. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, kun 30 % jäsenistä on paikalla. Työryhmät eivät ole
päätösvaltaisia, vaan tuovat valmistellut asiat kokouksiin, joissa ne käsitellään.

6. Toiminta
Nuorisoneuvostolla on kaksi edustajaa Tornion kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa.
Edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuorisoneuvoston toiminnan rahoittaja on
Tornion kaupungin nuorisotoimi. Yhteistyötä on pyrittävä ylläpitämään ja verkostoitumista
edistämään niin kunnallisesti kuin kansainvälisestikin, etenkin Haaparannan kanssa.
Nuorisoneuvosto osallistuu myös Lapin nuorisofoorumiin. Nuorisoneuvoston velvollisuus
on kuunnella nuoria heitä koskevissa asioissa ja tarvittaessa tehdä aloitteita ja esityksiä
yhteisönä.

7. Kokoukset
Kokouksia järjestetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa.
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Mikäli puheenjohtaja ei ole paikalla, varapuheenjohtaja
avaa kokouksen. Mikäli varapuheenjohtajakaan ei ole paikalla, valitaan läsnä olevista
jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.
Käsiteltävistä asioista käydään yleistä keskustelua, ja puheenjohtaja jakaa tarvittaessa
puheenvuorot. Asioiden käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen ellei toisin päätetä.
Joka kokouksessa valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat pöytäkirjan viikon
sisällä kokouksesta.
Kiistatilanteissa ja henkilövaalissa äänestystapa on kädennostoäänestys. Mikäli yksi tai
useampi jäsen vaatii suljettua lippuäänestystä, on se järjestettävä. Jokaisen
äänestystilanteen yhteydessä valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajalla on oikeus ja velvollisuus kutsua kokous koolle. Kokouksesta on
ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousajankohtaa sähköpostitse tai yllättävissä
tilanteissa vähintään vuorokautta ennen tekstiviestitse. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouspaikka, ja esityslista on toimitettava liitteenä. Poissaoloista on ilmoitettava
aikuistukihenkilölle.
Työryhmiä perustetaan tarvittaessa, ja niihin kutsutaan nuorisoneuvoston ulkopuolisia
henkilöitä mikäli erityisosaamiselle tai -tietämykselle on tarvetta.
Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Yleisillä joukkoliikennevälineillä kulkeminen
maksetaan erikseen sovituissa tilanteissa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Muistio yhteiskokouksesta Tornion kaupunginhallituksen kanssa

TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                     MUISTIO YHTEISKOKOUS TORNION KAUPUNGINHALLITUKSEN KANSSA Aika                     19.11.2014 klo 14.30-16.00 Paikka                 Kaupungintalo, 10. kerros, Suensaarenkatu 4 Esille otetut asiat: 1. Helsingin reissu 2. Bensalenkkari-ilta 3. Prännärin mökit 4. Julkinen liikenne 5. Kaukalo 6. Stuntti-rata 7. Pyöräilysillan liikenne 8. Graffitiseinä 9. Aloitteet 10. Yhteistyö Ungdomsrådetin kanssa 11. Muuta 1.        Helsingin reissu Kerrottiin ja hehkutettiin Helsingin reissun tapahtumat ja kohokohdat pääpiirteittäin. 2.        Bensalenkkari-ilta Toimintasuunnitelmassa esitetty bensalenkkari-ilta tuotiin esille. Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuoden 2015 aikana mopokulttuurin ihmisille, tuoden informaatiota mopojen virittelyn vaaroista, liikenteen turvallisuudesta ja omasta vastuusta. Läsnä tulisi olemaan mm. Tornion nuorisoneuvosto, paikallist

Tornion nuorisoneuvoston kokous 24.8.2017

Tornion nuorisoneuvosto                                                                                  kokous Pöytäkirja Aika:              24.8.2017                                                                                             Paikka: Aaltonen Jan-mikael Hakomäki                                                                           Eetu Miettinen Anniina Glader (poistui klo 15.55)                                  Noora Lokkinen Miro Keränen                                                                                                             Roope Riipinen Kari Juntura                                                                                          Miia Mylläri                                                                   Erkka Multanen                                                                                   Vili-Matias Rajaluoto         1.      Kokouksen avaaminen Eetu Miettinen avasi kokouksen klo

Tornion nuorisoneuvoston kokous 15.3.2017

Tornion nuorisoneuvosto                                                                     kokous Pöytäkirja Aika:              15.3.2017 klo 14.00                                                        Paikka: Taukotupa Jan-mikael Hakomäki                                                                          Eetu Miettinen pj. Milla Pohjolainen                                                                                 Anniina Glader   Noora Lokkinen                                                                                   Miro Keränen (poistui 15.30) Kari Juntura                                                                                            Miia Mylläri siht.   Vili-Matias Rajaluoto 1.        Kokouksen avaaminen                       Kokous avattiin klo 14.25 2.        Laillisuuden ja Päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.       3. Esityslistan hyväksyminen                       Esity