Siirry pääsisältöön

Toimintasääntö

Tornion nuorisoneuvoston toimintasääntö

1. Yleinen toiminta-ajatus
Nuorisoneuvoston toimintaideana on parantaa nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, tutustuttaa nuoret kunnalliseen päätöksentekoon, kannustaa
nuoria ajamaan omia etujaan, estää nuorten passivoitumista sekä saada oman kunnan
nuorten ääni kuulumaan kaikkia nuoria koskevissa asioissa.

2. Asema
Nuorisoneuvosto on poliittisesti sitoutumaton, Tornion kaupungin nuorisotoimen
alaisuudessa toimiva yhteisö.

3. Kokoonpano
Nuorisoneuvostossa saa olla enintään 25 jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä ei ole varajäseniä.
Jäsenten on oltava kirjoilla tai asuttava Torniossa ja iältään vähintään 7.-luokkalaisia
(12–13-vuotiaita) ja enintään 25-vuotiaita. Uudet jäsenet valitaan vaaleilla vanhojen jäsenten tilalle.
Uudet jäsenet valitaan tilanteen mukaan kouluista (vähintään kaksi jäsentä/koulu) ja
järjestöistä (yksi jäsen/järjestö). Mikäli jäsen ei puoleen vuoteen ole mukana toiminnassa,
häneen ei saada yhteyttä tai hän ilmoittaa toiminnasta luopumisesta, todetaan jäsen
eronneeksi. Kokoukset ovat julkisia kaikille 13–29-vuotiaille nuorille sekä kuntapäättäjille.
Järjestäytymiskokouksessa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.
Aikuistukihenkilöllä (nuorisotoimen edustaja) ei ole ääni- tai päätösvaltaa, vaan hän toimii
neuvonantajana ja asioiden edistäjänä.

4. Vaalit
Vaalit järjestetään kahden vuoden välein Tornion lukiolla, -yläkouluilla,
-ammattiopistoissa ja - ammattikorkeakouluissa sekä Kielikoulussa. Vaaleista
ilmoitetaan myös paikallislehdessä. Mikäli ehdokkaita tulee koulua kohden vain kaksi tai
vähemmän, tulevat ehdokkaat valituiksi ilman vaaleja.

5. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, kun 30 % jäsenistä on paikalla. Työryhmät eivät ole
päätösvaltaisia, vaan tuovat valmistellut asiat kokouksiin, joissa ne käsitellään.

6. Toiminta
Nuorisoneuvostolla on kaksi edustajaa Tornion kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa.
Edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuorisoneuvoston toiminnan rahoittaja on
Tornion kaupungin nuorisotoimi. Yhteistyötä on pyrittävä ylläpitämään ja verkostoitumista
edistämään niin kunnallisesti kuin kansainvälisestikin, etenkin Haaparannan kanssa.
Nuorisoneuvosto osallistuu myös Lapin nuorisofoorumiin. Nuorisoneuvoston velvollisuus
on kuunnella nuoria heitä koskevissa asioissa ja tarvittaessa tehdä aloitteita ja esityksiä
yhteisönä.

7. Kokoukset
Kokouksia järjestetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa.
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Mikäli puheenjohtaja ei ole paikalla, varapuheenjohtaja
avaa kokouksen. Mikäli varapuheenjohtajakaan ei ole paikalla, valitaan läsnä olevista
jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.
Käsiteltävistä asioista käydään yleistä keskustelua, ja puheenjohtaja jakaa tarvittaessa
puheenvuorot. Asioiden käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen ellei toisin päätetä.
Joka kokouksessa valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat pöytäkirjan viikon
sisällä kokouksesta.
Kiistatilanteissa ja henkilövaalissa äänestystapa on kädennostoäänestys. Mikäli yksi tai
useampi jäsen vaatii suljettua lippuäänestystä, on se järjestettävä. Jokaisen
äänestystilanteen yhteydessä valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajalla on oikeus ja velvollisuus kutsua kokous koolle. Kokouksesta on
ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousajankohtaa sähköpostitse tai yllättävissä
tilanteissa vähintään vuorokautta ennen tekstiviestitse. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouspaikka, ja esityslista on toimitettava liitteenä. Poissaoloista on ilmoitettava
aikuistukihenkilölle.
Työryhmiä perustetaan tarvittaessa, ja niihin kutsutaan nuorisoneuvoston ulkopuolisia
henkilöitä mikäli erityisosaamiselle tai -tietämykselle on tarvetta.
Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Yleisillä joukkoliikennevälineillä kulkeminen
maksetaan erikseen sovituissa tilanteissa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tornion nuorisoneuvoston kokous 2.2.2017

TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                      PÖYTÄKIRJA NUORISONEUVOSTON KOKOUS Aika:              2.2.2017 klo 13.00                                                          Paikka: Adapteri Aaltonen Länsiranta 9, 95400 Tornio Paikalla: Eetu Miettinen (pj.)  (poistui 13.30)    (palasi 13.58) Milla Pohjolainen                                                      Anniina Glader Noora Lokkinen                                                                       Miro Keränen   (vpj.)                                                             Denis Smeds   (poistui 15.17)                                             Jemina Järvirova                                                                    Kari Juntura                                                                                              Miia Mylläri  (siht.)                                                                                      Jenn

Muistio palaverista 22.1.2015

TORNION NUORISONEUVOSTO                                                                     MUISTIO MUISTIO PALAVERISTA Aika              22.1.2015 klo 12.30 Paikka          Tornion yhteislyseon lukio, 3. kerros auditorio, Kauppakatu 29 Läsnä Samuli Juntti Eetu Miettinen Konsta Lepistö Ida Santamäki Miina Santamäki Kia Turunen Sara Pohjanen Mirke Tilja Paula Kronqvist Jan-Mikael Hakomäki (Miku) - Teemu Kiviniemen eräs kaveri olisi halukas liittymään Nunen toimintaan. Kun täydennyksiä tehtiin vaalien jälkeen, hän oli Raumon koulun listassa ensimmäinen jäljelle jäävien listalla, jotka eivät päässeet mukaan. Yksimielisesti hyväksyttiin, että hän pääsee mukaan toimintaan, kun kerran paikkoja on vapaana. Hän saapuu heti klo 14.00 alkavaan yhteiskokoukseen koulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa. - Miku on lähettänyt nuorisotilojen wifi yhteyksiä koskevan kannanoton kaupungin kirjaamoon, mutta aloite, jota kannanotto puolustaa, ei ole menny
TORNION NUORISONEUVOSTO Nuorisoneuvoston toimintaideana on parantaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tutustuttaa nuoret kunnalliseen päätöksentekoon, kannustaa nuor ia ajamaan omia etujaan, estää nuorten passivoitumista sekä saada oman kunnan nuorten ääni kuulumaan kaikkia nuoria koskevissa asioissa. Yhteydenotto: e-mail: nuorisoneuvosto@tornio.fi puheenjohtaja: Eetu Miettinen v.puheenjohtaja: Miro Keränen sihteeri: Miia Mylläri